UAB „Kadastrakis“ (Bendrovė) nuo 2015 metų  sėkmingai veikianti, ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat Bendrovės įstatais.

Bendrovė greitai ir kokybiškai atlieka žemės sklypų geodezinius (kadastrinius) matavimus visoje Lietuvoje

Bendrovėje paslaugas teikia, ilgametę patirtį turintys, atsidavę savo darbui, siekiantys užsibrėžtų tikslų, aukštos kvalifikacijos specialistai, atestuoti Nacionalinės Žemės Tarnybos prie žemės ūkio ministerijos, LR Aplinkos ministerijos, turintys atitinkamų institucijų išduotus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus. Teikiant paslaugas naudojamos naujausios matavimų technologijos, licencijuotos programinės įrangos.

Bendrovės tikslai

 • Efektyviai vykdoma veikla;
 • Profesionalūs sprendimai;
 • Greitai ir kokybiškai atliekami darbai, teikiamos  paslaugos, atitinkančios kliento lūkesčius;
 • Pažangi Bendrovė, kurioje dirba motyvaciją turintys, aukštos kvalifikacijos specialistai.

Bendrovės vertybės

 • Orientacija į klientą
  įsiklausome į kliento lūkesčius ir nurodome jam paprasčiausią problemos sprendimo būdą;
 • Profesionalumas ir veržlumas
  Bendrovėje dirba ryžtingi, iniciatyvūs, tikintys tuo, ką daro darbuotojai. Esame lankstūs, išmanome savo darbą ir nuolat tobulėjame;
 • Pažangumas
  nuolat ieškome naujovių, jas diegiame ir tobuliname savo veiklą;
 • Veikimas išvien
  visų iškeltų tikslų siekiame veikdami išvien – gerbdami vieni kitus, bendradarbiaudami tiek Bendrovėje, tiek už jos ribų tam, kad laiku suteiktume kokybiškas paslaugas.

 

Plačiau apie tai kaip buvo įkurta UAB „Kadastrakis“ sužinosite paspaudę šią nuorodą: www.traku-zeme.lt