Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

 

Topografinė nuotrauka atliekama:

  • norint projektuoti, rekonstruoti pastatus;
  • klojant komunikacijas ir kita.