Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.

 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Sklypo teisinę registraciją (registro pažymėjimą, pirkimo-pardavimo sutartį);
  • Preliminarų (arba geodezinį) žemės sklypo planą;
  • Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sąlygos (jeigu yra išduotos);
  • Ūkininko pažymėjimas;
  • Savininko paso kopiją.